Συμβεβλημένο με τα ασφαλιστικά ταμεία ... > περισσότερα
Κατ' οίκον αιμοληψίες
Εξυπηρέτηση Επειγόντων Περιστατικών

Τεστ ΠΑΠ – καλλιέργειες κολπικού υγρού